Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úvoz 59 - oprava koupelny v bytě č. 26
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 30.03.2016 12:00
Oprava chodníku Táborského nábřeží s napojením na cyklostezku
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 23.03.2016 10:00
Oprava vchodového prostoru -výběh pro psy vnitroblok Křídlovická-Zahradnická
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 23.03.2016 14:00
Milady Horákové 1a - oprava domácích telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 23.03.2016 12:00
Starobrněnská 7 – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zrušeno 09.03.2016 21.03.2016 14:00
Vídeňská 11a - oprava domácích telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 23.03.2016 11:00
Zajištění čištění podloubí na ulici Křenová
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 11.03.2016 14:00
Křenová 57 - pasport části objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 10.03.2016 10:00
MŠ Brno, Tučkova 36 - odstranění nefunkčních fontán
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 21.03.2016 14:00
VRATA 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 23.03.2016 23:59
Výběr příkazníka k zajištění veřejné zakázky výběru zhotovitele na dodávku a montáž bytových vodoměrů studené a teplé vody
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 16.03.2016 14:00
Leitnerova 7 – zaměření stávajícího stavu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2016 16.03.2016 14:00
Oprava bytů – Kamenomlýnská 14 byt č. 6 a Hvězdová 3 byt č. 12
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 16.03.2016 14:00
Technický dozor investora - rekonstrukce 4 bytů v bytovém domě Křídlovická 57 a Křídlovická 61
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 14:00
Technický dozor investora - rekonstrukce 5 bytů v bytovém domě Václavská 13,15,18,20
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016