Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce výdejny stravy
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2013 21.06.2013 12:00
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO OD 08.07.2013
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 24.06.2013 09:00
Úklid psích exkrementů
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 24.06.2013 10:00
Zřízení 3 ks klimatizačních jednotek v prostorách ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 21.06.2013 13:00
Projektová dokumentace na akci Starobrněnská 7 - oprava dvorních fasád, zateplení štítů
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2013 02.07.2013 10:00
Lidická 10 - výměna oken v celém domě, oprava uliční fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2013 02.07.2013 13:00
Václavská 3 – oprava fasády a výměna oken v bytech (uliční část); oprava fasády a výměna oken dle požadavku MMB a vyklizení a odvětrání sklepů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2013 02.07.2013 13:00
Bratislavská 46 - oprava střechy dle znaleckého posudku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 28.06.2013 13:00
Křídlovická 55 – oprava dvorní fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2013 28.06.2013 13:00
IPRM - oprava náhradních bytů (Cejl 35, byt č. 21, Körnerova 8, byt č. 14)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2013 26.07.2013 13:00
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO OD 23.06.2013
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2013 12.06.2013 10:00
IPRM – oprava náhradních bytů (Vlhká 10, byt č. 3, Körnerova 8, byt č. 2)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 18.06.2013 13:00
Rekonstrukce nádrže v parku na Kraví hoře s cílem udržení populace silně ohroženého druhu živočicha-ropuchy zelené
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2013 28.06.2013 10:00
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MČ BRNO-STŘED, LOKALITA HISTORICKÉ JÁDRO OD 08.06.2013
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 03.06.2013 10:00
Úvoz 61 - oprava ZTI v domě včetně zednického zapravení
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2013 17.06.2013 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016