Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Park Žlutý kopec na Starém Brně
Odesílatel dmzuh@seznam.cz
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2022 12:40:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vzhledem k tomu, že formulář soutěže Z2022-011827 byl zveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek 4.4.2022, byla prodloužena lhůta pro podání žádostí o účast do 25. 4. 2022 do 11:00 tak, aby byla naplněna povinnost dle § 146 odst. 2) - "... lhůta pro podání žádostí o účast nesmí být kratší než 20 dnů ...".