Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 20.04.2020 12:00
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ - přípravná a realizační opatření zlepšující podmínky v kořenové zóně stromů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2020 26.03.2020 12:00
Nákup služebního osobního automobilu pro ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 08.04.2020 12:00
Výzva k podání nabídky na dodávku serverů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2020 18.03.2020 14:00
Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 01.04.2020 13:00
OPRAVNÉ PRÁCE 6 PŘÍSTŘEŠKŮ NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU, BRNO-STŘED, 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2020 25.03.2020 14:00
Oprava bytů - Francouzská 20 byt č. 24 a Koliště 29 byt č. 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 20.03.2020 12:00
ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2020 09.03.2020 14:00
Zajištění servisu výtahů
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 28.02.2020 12:00
Oprava bytů - Lidická 8, byt č. 16, Lidická 15, byt č. 3, Lidická 32, byt č. 7, Lidická 32, byt č. 20, Lidická 47, byt č. 8 a Lidická 47, byt č. 9
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2020 11.03.2020 12:00
Lidická 49 - zajištění kontroly PD a technického dozoru stavebníka (TDS) na opravu NP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.02.2020 20.02.2020 12:00
Vídeňská 11 - výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.02.2020 26.02.2020 12:00
Vídeňská 11 - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 24.02.2020 12:00
Kobližná 9 - oprava fasády a vstupu do domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2020 02.03.2020 12:00
Oprava bytů - Úvoz 61, byt č. 16, Úvoz 118, byt č. 11, Bayerova 7 byt č. 4 a Kounicova 42 byt č. 7
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 26.02.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››