Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky na dodávku sondy k monitorování síťových toků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2018 12.03.2018 14:00
Výzva k podání nabídky na rozšíření poštovního systému o archivaci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2018 12.03.2018 14:00
Výzva k podání nabídky na dodávku 2 ks serverů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2018 12.03.2018 14:00
Výzva k podání cenové nabídky na kabeláž v budově Palác Morava
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 28.02.2018 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. - oprava střechy nad sborovnou
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 12.03.2018 14:00
Křenová 39 – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 19.02.2018 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci "MŠ Brno, Kamenná 21, p.o.-celková rekonstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 12.02.2018 14:00
Oprava bytů – Pekařská 30 byt č. 3, Pekařská 38 byt č. 13 a 20, Pekařská 70 byt č. 3, Pekařská 88 byt č. 2 a Vídeňská 97 byt č. 2
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2018 12.02.2018 10:00
Oprava bytů – Traubova 7 byt č. 2 a 6, Traubova 9 byt č. 1 a 6 a Stará 2 byt č. 8
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2018 09.02.2018 13:00
Dodávka terminálových stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 05.02.2018 14:00
Bratislavská 210/26,28 - rekonstrukce domu
podlimitní Zadáno 19.01.2018 02.05.2018 10:30
KOUNICOVA 1, 3, 5, 7, 9 – OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ
podlimitní Zadáno 16.01.2018 20.02.2018 10:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Křenová 57“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 18.01.2018 13:00
Botanická 37 - 45a – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 26.01.2018 10:00
Bytový dům Orlí 9, rekonstrukce objektu
podlimitní Zadáno 21.12.2017 12.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016