Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Křížová 24, Brno, prostor č. 101 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2018 29.06.2018 12:00
Advent na Zelňáku
nadlimitní Zadáno 14.06.2018 25.07.2018 12:00
Křenová 57 – rekonstrukce domu – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2018 20.06.2018 14:00
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. celková rekonstrukce - technický dozor, koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 21.06.2018 14:00
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - celková rekonstrukce
podlimitní Zadáno 31.05.2018 20.06.2018 14:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - rekonstrukce malého hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2018 13.06.2018 14:00
ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o. - výměna WC mís - 2.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2018 11.06.2018 14:00
Křenová 18 – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2018 11.06.2018 14:00
Bratislavská 210/26,28 – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2018 06.06.2018 14:00
Křenová 55 – rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 06.06.2018 14:00
Nádražní 4 – přepracování PD v části 1PP, 1NP a 2NP
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2018 25.05.2018 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. -oprava střechy z ulice Nádvorní
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 23.05.2018 14:00
ZŠ a MŠ Brno, nám.28.října22,p.o., objekt nám.28.října 21 -rekonstrukce výdejny - TDI
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2018 21.05.2018 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - oprava učeben
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 21.05.2018 14:00
Sociální pohřby
podlimitní Zadáno 03.05.2018 22.05.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016