Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Urbanisticko-architektonická užší jednofázová projektová soutěž Budoucí zástavba Žlutého kopce na Starém Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 30.09.2019 14:00
Výzdoba vánočních trhů a vánočního stromu na Zelném trhu v Brně
podlimitní Zadáno 11.09.2019 30.09.2019 10:00
ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. – odstranění nedostatků z revize KHS JmK
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2019 11.09.2019 14:00
Oprava bytů - Průchodní 1 byt č. 7, Masarykova 6 byt č. 5 a Květinářská 2 byt č. 6
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2019 19.09.2019 12:00
Oprava bytů - Kounicova 1 byt č. 21, Kounicova 3 byt č. 8 a Kounicova 9 byt č. 10
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2019 19.09.2019 12:00
Nákup multifunkčních tiskáren A4
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 04.09.2019 14:00
Kluziště na Moravském náměstí 2019/2020
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2019 28.08.2019 14:00
Kobližná 15 - zřízení výtahu v domě
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 13.09.2019 12:00
Křídlovická 61 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 23.08.2019 12:00
Křížová 24 – oprava nebytového prostoru č. 101
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2019 30.09.2019 14:00
Nádražní 4 – kontrola PD, zajištění technického dozoru investora (TDS) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 19.08.2019 12:00
Výkon AD při realizaci stavby Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 – oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2019 31.07.2019 14:00
Kluziště na Moravském náměstí - dodávka a montáž kontejnerů - 2x šatna, 1x pokladna
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2019 05.08.2019 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr pronajímatele na akci „Výzdoba vánočních trhů v Brně na Zelném trhu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2019 19.07.2019 12:00
MŠ Brno, Vinařská 4, p.o. - rekonstrukce kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2019 15.07.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016