Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava sociálních bytů – Koliště 29 byt č. 16, Bratislavská 1 byt č. 4 a Václavská 3 byt č. 9
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 25.01.2017 14:00
Projektová dokumentace rekonstrukce domu Křenová 57 a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 30.01.2017 14:00
SNMČ Brno-střed, p.o. – zajištění servisu výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 23.01.2017 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 1/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2017 23.01.2017 14:00
Oprava bytů – Rumiště 11 byt č. 4 a 7, Rumiště 7 byt č. 2 a Vlhká 6 byt č. 5
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 02.01.2017 14:00
Oprava bytů – Lidická 8 byt č. 2, 11 a 21 a Lidická 10 byt č. 17
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 02.01.2017 14:00
Tučkova 30, 32 - výměna oken a zateplení fasád
podlimitní Zadáno 06.12.2016 22.12.2016 12:00
Realizace služeb a činností v rámci uskutečňování veřejně prospěšných prací v roce 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2016 13.12.2016 14:00
Oprava bytů – Leitnerova 24 byt č. 15, 18 a 35 a Přízová 2 byt č. 1
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2016 14.12.2016 14:00
Kapucínské nám. 10 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2016 19.12.2016 14:00
Zahradníkova 11 – modernizace výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 14.12.2016 14:00
Projektová dokumentace rekonstrukce domu Bratislavská 26,28 a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2016 12.12.2016 14:00
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2016 28.11.2016 14:00
ZŠ Brno, nám. Míru 3,p.o.- rekonstrukce sportovního hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2016 28.11.2016 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Orlí 9“
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 23.11.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016