Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Orlí 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2016 23.11.2016 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr provozovatele tepelných zdrojů pro MČ Brno – střed
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2016 16.11.2016 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Moravské nám. 12"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2016 16.11.2016 14:00
MŠ Brno, Vídeňská 39a, p.o.- výměna tlakové nádoby na ohřev TV
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 21.11.2016 14:00
SRAKH V Brně - III.etapa rekonstrukce a dostavby- rekonstrukce provozní budovy-varianta B-projektová a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 08.11.2016 12:00
Zajištění fyzické ostrahy na akci Advent na Moraváku 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 10.11.2016 14:00
Oprava bytů – Starobrněnská 7, byt č. 13A a byt č. 13B
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2016 11.11.2016 10:00
Oprava sociálních bytů – Bratislavská 41 byty č. 17.D, 10.C, 2.B, 22.C a 4.B
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016 09.11.2016 14:00
Křídlovická 53 – oprava zděného plotu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2016 07.11.2016 14:00
SRAKH p.o. - oprava izolace střešního pláště kryté haly
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016 07.11.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova lokální oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016 07.11.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů –Kamenná 23 byt č. 6, Vídeňská 11 byt č. 9, Vídeňská 38 byt č. 9, Křížová 8 byt č. 3 a Mendlovo nám. 12 byt č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2016 07.11.2016 14:00
MŠ Brno, Vinařská 4, p.o. objekt Hlinky 46 a 46 a, MŠ Brno, Nádvorní 3, p.o., MŠ Brno, Francouzská 50, p.o.-rekonstrukce školních zahrad-zpracování zadávací dokumemtace vč. VV a KR
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2016 14.11.2016 14:00
Výroba a dodání dřevěného baru na akci „Advent na Moraváku“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2016 26.10.2016 20:00
Výroba a dodání pultových prodejních stánků na akci „Advent na Moraváku“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2016 25.10.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016