Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lidická 17 - PD _ oprava střechy a fasády ve dvorním traktu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2016 26.02.2016 10:00
Prodejní stoly
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2016 29.02.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava soklu – uliční část
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 07.03.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - výměna zásobníku ohřevu TV - zpracování zadávací dokumentace zakázky
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2016 08.03.2016 14:00
Pronájem a servis sanitární techniky na akci Velikonoční slavnosti 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 24.02.2016 14:00
Starobrněnská 7 - oprava dvorních fasád a zateplení štítů
podlimitní Zadáno 17.02.2016 23.05.2016 13:00
Zajištění fyzické ostrahy na akci Velikonoční slavnosti 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2016 25.02.2016 14:00
Zajištění zastřešeného pódia, ozvučení a osvětlení programu na akci Velikonoční slavnosti 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2016 25.02.2016 14:00
Oprava plochy v lokalitě náměstí Míru, p.č. 422/3, k.ú. Stránice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2016 26.02.2016 14:00
Oprava bytů – Koliště 57 byt č. 3, Koliště 57 byt č. 7 a Plotní 31 byt č. 6
VZ malého rozsahu Zadáno 13.02.2016 02.03.2016 14:00
Zelný trh 14 - 16 - rekonstrukce objektu
podlimitní Zadáno 10.02.2016 02.05.2016 15:00
Kácení a zdravotní, redukční a bezpečností řezy včetně výměny vazeb v plochách veřejné zeleně Křídlovická_Zahradnická, Janáčkovo náměstí a Hluboká
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2016 22.02.2016 14:00
Orlí 9 – Projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2016 22.02.2016 14:00
Oprava bytů – Francouzská 20 byt č. 7, Francouzská 20 byt č. 33, Příční 24 byt č. 2 a Příční 24 byt č. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2016 15.02.2016 14:00
Oprava bytů – Vídeňská 11 byt č. 1, Vídeňská 11a byt č. 1 a Vídeňská 38 byt č. 3
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2016 15.02.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016