Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VRATA 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 23.03.2016 23:59
Výběr příkazníka k zajištění veřejné zakázky výběru zhotovitele na dodávku a montáž bytových vodoměrů studené a teplé vody
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2016 16.03.2016 14:00
Leitnerova 7 – zaměření stávajícího stavu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2016 16.03.2016 14:00
Oprava bytů – Kamenomlýnská 14 byt č. 6 a Hvězdová 3 byt č. 12
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 16.03.2016 14:00
Technický dozor investora - rekonstrukce 4 bytů v bytovém domě Křídlovická 57 a Křídlovická 61
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 14:00
Technický dozor investora - rekonstrukce 5 bytů v bytovém domě Václavská 13,15,18,20
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2016 14.03.2016 14:00
Doprava a stěhování prodejních stánků na akci Velikonoční slavnosti 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 10.03.2016 14:00
Elektroinstalace prodejních stánků na akci Velikonoční slavnosti 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 10.03.2016 14:00
Montáž a demontáž prodejních stánků na akci Velikonoční slavnosti 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2016 10.03.2016 14:00
Oprava bytů – Křídlovická 57 byt č. 3, Křídlovická 57 byt č. 5, Křídlovická 57 byt č. 19 a Křídlovická 61 byt č. 10
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2016 14.03.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b - přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD - zpracování prováděcí dokumentace zakázky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2016 10.03.2016 14:00
Oprava bytů – Václavská 13 byt č. 10, Václavská 15 byt č. 10, Václavská 18 byt č. 8, Václavská 20 byt č. 3 a Václavská 20 byt č. 15
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 09.03.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytu - Opletalova 4, byt č. 9
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 04.03.2016 10:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – dodávka a montáž
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 07.03.2016 14:00
Komplexní pojištění městské části Brno-střed na období 4/2016 - 3/2017
podlimitní Zadáno 24.02.2016 09.03.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016