Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Brno, Vinařská 4, p.o. objekt Hlinky 46 a 46 a, MŠ Brno, Nádvorní 3, p.o., MŠ Brno, Francouzská 50, p.o.-rekonstrukce školních zahrad-zpracování zadávací dokumemtace vč. VV a KR
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2016 14.11.2016 14:00
Výroba a dodání dřevěného baru na akci „Advent na Moraváku“
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2016 26.10.2016 20:00
Výroba a dodání pultových prodejních stánků na akci „Advent na Moraváku“
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2016 25.10.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. - výměna zásobníku ohřevu TV
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 31.10.2016 14:00
"Bjornsonův sad - studentské lavice (vlnka)"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2016 01.11.2016 14:00
Oprava sociálních bytů – Cejl 35 byt č. 23, Francouzská 12 byt č. 7, Stavební 9 byt č. 15 a 16, Václavská 20 byt č. 11
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 24.10.2016 14:00
Obměna laviček v tzv. přednádražním prostoru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2016 20.10.2016 14:00
Jánská 25 – oprava části stropní konstrukce
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 24.10.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů-Jiráskova 10 byt č. 1, 2 a 6
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2016 24.10.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. - rekonstrukce tělocvičny včetně opravy obvodového zdiva
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 17.10.2016 14:00
Nákup vozidel pro pečovatelskou službu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2016 25.10.2016 14:00
Dodávka a servis pouťové atrakce vlakové soupravy včetně kolejiště
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2016 14.10.2016 14:00
"Úprava parku ve vnitrobloku Poříčí,Křídlovická, Zahradnikcá, Ypsilantiho, Brno" technický dozora stavebníka a BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 10.10.2016 14:00
Zajištění obloukových šapitó na akci „Advent na Moraváku“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016 12.10.2016 00:00
MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, p.o. - oprava střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2016 17.10.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016