Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování pasportu ploch veřejné zeleně ve správě/údržbě MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 11.10.2016 14:00
Oprava komunikace ve vnitrobloku ulice Rybářská č. 6-8
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2016 25.10.2016 10:00
BD Moravské nám. 14a,14b – stavební úpravy, oprava uliční a dvorní fasády vč. oken, oprava střech vč. zateplení a oprava spol. prostor domu
podlimitní Zadáno 30.09.2016 22.12.2016 10:00
Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území městské části Brno-střed a údržba veřejné zeleně ve správě MČ Brno-střed - lokalita Historické jádro, Úklid přednádražního prostoru
nadlimitní Zadáno 26.09.2016 11.10.2016 10:00
Oprava bytů – Solniční 3a byt č. 9 a Orlí 5 byt č. 7
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 10.10.2016 14:00
Bratislavská 41 – oprava nebytového prostoru – adiktologická ambulance
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 29.09.2016 14:00
Oprava bytů – Hvězdova 3 byt č. 4, Plynárenská 4 byt č. 3 a Francouzská 20 byt č. 13
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 12.10.2016 14:00
Oprava bytů – Hybešova 6 byt č. 4 a 5, Opletalova 4 byt č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 10.10.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu sklepů v bytových domech Rybářská 9, Křídlovická 33, Křídlovická 59 a Mendlovo náměstí 12
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 26.09.2016 14:00
Zajištění svahu na pozemku p.č. 917, 918 v k.ú. Štýřice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 05.10.2016 14:00
Tonery do tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 21.09.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu parteru domu a navazujících prostor – Koliště 29, Květinářská 2 a Lidická 8
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 29.09.2016 14:00
Zajištění technického dozoru investora (TDI) při zajištění dodávky a montáže bytových vodoměrů studené a teplé vody
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 14.09.2016 14:00
Odečtová a rozúčtovací služba
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 14.09.2016 14:00
Výsadba pokryvných rostlin a cibulovin v lokalitě Vídeňská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 14.09.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016