Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SNMČ Brno-střed, p.o. – kontrola čistění spalinových cest
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2017 13.03.2017 14:00
Architektonická studie využitelnosti nebytového prostoru v domě Orlí 11 a rekonstrukce parteru domu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 01.03.2017 14:00
Výroba a dodání nábytku
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 06.03.2017 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 3/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 06.03.2017 14:00
Dodávka terminálových stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Dodávka stroje RISO
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Multifunkční stroj na výpravnu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Multifunkční zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Tučkova 30, 32 – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2017 22.02.2017 14:00
Václavská 15 - oprava dvora, demolice přístavku
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 01.03.2017 14:00
Plotní 31 – oprava dvorní fasády a štítových zdí vč. zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 01.03.2017 14:00
Provozování kašen a fontán ve správě MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017 23.02.2017 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytů – etapa 2/2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 15.02.2017 14:00
Projektová dokumentace – zřízení a rekonstrukce kotelen Křenová 6, 18, 39, 55
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 20.02.2017 14:00
Moravské nám. 14 a, b – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 15.02.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016