Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provozovatel části tepelných zdrojů ÚMČ BS
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2016 04.08.2016 09:00
Navýšený 4. svoz vybraných odpadkových košů v HJ srpen 2016.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2016 08.07.2016 14:00
rekonstrukce plynovodu - Mlýnská 26
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2016 08.07.2016 12:00
Navýšený 4. svoz vybraných odpadkových košů v HJ září 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2016 22.07.2016 14:00
Sušilova 8/Botanická 13 – vybudování etážového topení
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2016 14.07.2016 14:00
Vachova 4 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2016 20.07.2016 14:00
Hrnčířská 21 - oprava dvorní fasády vč. zateplení, výměna oken do světlíku a chodbě, oprava společných prostor a dvoru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 15.07.2016 13:00
Oprava ZTI v bytových domech Brno - střed Orlí 6, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 15.07.2016 13:00
Projektová dokumentace na opravu sklepů v bytových domech Údolní 9, Orlí 11, Sukova 5, Vlhká 6,8,10 Vlhká 11, Kapucínské nám. 12
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 14.07.2016 14:00
Úvoz pod školou - suchý strom kácení+ suchý vrchol břízy, Úvoz 59c, ořez, Vídeňská 38 a před mešitou-suchý strom kácení+ vedlejší strom suché větve ořez, trnitá-suchý strom, Nové sady u garáží- suchá třešeň vč. frézování pařezu, Nádvorní-2x suchý ořešák.
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 20.07.2016 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci "Kluziště na Moravském náměstí"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 13.07.2016 14:00
Zálivky vybraných stromů, keřů a živých plotů 13x
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 08.07.2016 14:00
Zpracování komplexní projektové dokumentace na stavební dílo Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní-Veletržní při Mendlově náměstí v Brně
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 30.09.2016 14:00
Výběrové řízení na tonery do multifunkčních strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 04.07.2016 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Moravské nám. 14a, 14b"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 11.07.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016