Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění svahu na pozemku p.č. 917, 918 v k.ú. Štýřice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 05.10.2016 14:00
Tonery do tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2016 21.09.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu parteru domu a navazujících prostor – Koliště 29, Květinářská 2 a Lidická 8
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 29.09.2016 14:00
Zajištění technického dozoru investora (TDI) při zajištění dodávky a montáže bytových vodoměrů studené a teplé vody
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2016 14.09.2016 14:00
Odečtová a rozúčtovací služba
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2016 14.09.2016 14:00
Výsadba pokryvných rostlin a cibulovin v lokalitě Vídeňská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2016 14.09.2016 14:00
Jánská 7 – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2016 14.09.2016 14:00
Lokální opravy výtluků-Brno, ul. Kamenná-II
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 11.10.2016 14:00
Křídlovická-kácení suchého jeřábu vč. frézování pařezu, Botanická 5-7 kácení suchého topolu, Vídeňská -kácení suchého topolu, Pšeník 9-kácení 2ks suchých topolů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 21.09.2016 14:00
Zatravnění 590m2 plochy v parku Vaňkovo nám. -Žlutý kopec směsí bylin dle návrhu Dr. Strakové-Agrotis Trávníky, s.r.o., v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 19.9.2016
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2016 21.09.2016 14:00
Zapůjčení výpočetní techniky na volby
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2016 05.09.2016 14:00
Kluziště na Moravském náměstí
nadlimitní Zadáno 29.08.2016 21.11.2016 09:00
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - hydroizolace jižního ochozu 50 m venkovního bazénu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 05.09.2016 14:00
Špitálka 18 /18a – rekonstrukce výměníkové stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 01.09.2016 14:00
Körnerova 8 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2016 07.09.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016