Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o., objekt Mlýnská 27 – rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2016 18.05.2016 14:00
Oprava horské vpusti na účelové komunikaci v Kamenné kolonii
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 03.05.2016 14:00
Úprava stávající dopravní plochy 830 m2 na ulici Preslova a zřízení vrstvy z asfaltového recyklátu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 06.05.2016 14:00
Vypracování projektové dokumentace na realizaci oprav účelové komunikace ve vnitrobloku Rybářská
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2016 01.07.2016 14:00
Jiráskova 10 – vybudování etážového vytápění v bytě č. 4
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 04.05.2016 14:00
Kotlářská 11 – stavební úpravy bytu č. 1 na prostor sloužící k podnikání
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 04.05.2016 14:00
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - zimní a letní údržba areálu koupaliště na Kraví hoře
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 11.05.2016 14:00
Úvoz 118 – projektová dokumentace na výměnu oken a opravu fasád a střechy včetně zateplení a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2016 11.05.2016 14:00
Projektová dokumentace a inženýrské činnosti na akci: "Kamenná 42 - zřízení odbočky k zajištění přístupové cesty"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 03.05.2016 09:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 – oprava portálu a přilehlé zídky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 09.05.2016 14:00
Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a – Projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 09.05.2016 14:00
Pasport nebytových prostor p.č. 3644/1, k.ú. Černá Pole ve dvoře domu Lidická 8
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2016 25.04.2016 14:00
Opravy výtluků a poruch na účelové komunikaci ve vnitrobloku Rybářská
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 28.04.2016 14:00
Technický dozor investora - "Oprava bytů v BD Koliště 57, byt č. 3 a č. 7 a Plotní 31, byt č. 6
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 25.04.2016 14:00
Zajištění komplexní údržy kašny památníku holocaustu v park una nám. 28. října v období od 1.5. do 30.9., vč. zprovoznění a zazimování
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2016 22.04.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016