Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Václavská 3 – oprava stropů po havárii
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2017 04.12.2017 14:00
Zajištění organizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele na akci „Bratislavská 26,28 – celková rekonstrukce domu"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 13.11.2017 14:00
Moravské nám. 12 – zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 09.11.2017 14:00
Dodání obloukových šapitó na akci Advent na Moraváku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017 03.11.2017 14:00
ZŠ Brno, nám Míru 3, p.o. - oprava střechy nad jídelnou
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017 06.11.2017 14:00
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o., rekonstrukce objektu - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2017 06.11.2017 14:00
ZŠ Brno, Úvoz 55, p.o. - dodávka a montáž plynových kotlů v 1.NP budovy C
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 01.11.2017 14:00
Dodávka terminálového serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 25.10.2017 14:00
Zřízení etážového vytápění v bytě č. 4, Stará 11, Brno a v bytě č. 8, Lidická 8, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 30.10.2017 14:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. - oprava střech - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2017 01.11.2017 14:00
Anenská 20 – oprava ploché střechy včetně zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 23.10.2017 14:00
Nákup notebooků
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 16.10.2017 14:00
Křížová 8 – oprava štítové zdi vč. zateplení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2017 16.10.2017 14:00
Masarykova 3/5 – modernizace výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 18.10.2017 14:00
Hybešova 65 a,b,c - vybudování EPS v pečovatelském domě
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2017 16.10.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016