Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Brno, Kamenná 21, p.o. - rekonstrukce střechy - zpracování PD
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 23.05.2016 14:00
Nádražní 4 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 16.05.2016 14:00
oprava domácích telefonů - Cejl 28
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 10.05.2016 11:00
oprava domácích telefonů - Cejl 49
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 10.05.2016 11:00
oprava domácích telefonů - Křenová 45
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 10.05.2016 10:00
Sušilova 8, Brno - zpracování revize PD „ZTI – změna rozsahu PD“
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 10.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o. – výměna radiátorů
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 11.05.2016 14:00
ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce odborné učebny FY a CH -
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2016 18.05.2016 14:00
Projektová dokumentace na opravu bytu - Francouzská 20, byt č. 13
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 05.05.2016 09:00
Solniční 8, Brno, prostor sloužící podnikání č. 103 - instalace P1.1 2015 - 2ks pisoárů + sada (adaptér, ventil, klíč, powerball) + čištění odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 04.05.2016 09:00
Vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na projekt "Revitalizace parku Dvorského" dle podmínek pro podání žádosti z fondu OPŽP
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 13.05.2016 14:00
Výroba, dodání a instalace zastínění pískoviště na dětském hřišti
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 11.05.2016 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p. o., objekt Sušilova 1 – rekonstrukce odborné
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2016 18.05.2016 14:00
Křídlovická 61 a Křídlovická 61a – modernizace výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 11.05.2016 14:00
MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, p.o. – dodávka a montáž venkovních žaluzií
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 12.05.2016 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016