Veřejná zakázka: KOUNICOVA 1, 3, 5, 7, 9 – OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1226
Systémové číslo: P18V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-001681
Datum zahájení: 16.01.2018
Nabídku podat do: 20.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: KOUNICOVA 1, 3, 5, 7, 9 – OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY, DVORA A SKLEPŮ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu Kounicova 1,3,5,7,9, č.p. 944, pozemek parc. č. 339/1, k.ú. Veveří, obec Brno, spočívající zejména v generální opravě fasádních omítek, sanaci obvodového pláště, zateplení fasády ve vnitronloku objektu SO01 – Kounicova 1 a SO03 Kounicova 5, osazení nových klempířských výrobků, parapetů a oplechování, zateplení ploché střechy vč. nového HI souvrství střešního pláště, opravě statické poruchy atiky ve dvorní části objektu SO03 – Kounicova 5, osazení střešních žlabů a svodů, úpravě nadstřešní části komínovch těles vč. oplechování, výměně vnějších výplní otvorů za repliky, výměně bleskosvodu, opravě a částečném vybourání části dvorní terasy v 1.NP objektu SO01 – Kounicova 1, opravě stropních konstrukcí vykazujících statické poruchy, opravě a úpravě balkónů a lodžií, výměně výtahů, úpravě sklepních prostor, výmalbě vnitřních prostor, rozebrání betonové dlažby ve dvorné části objketu SO01 – Kounicova 1, SO04 – Kounicova 7, SO05 – Kounicova 9 a položení nové zpevněné plochy ve dvorech a světlících a nového okapového chodníku, montáži ochranných sítí proti ptactvu.

Stavba je rozdělena na pět stavebních objektů:
SO01: Kounicova 1
SO02: Kounicova 3
SO03: Kounicova 5
SO04: Kounicova 7
SO05. Kounicova 9

Podrobný a přesný popis konkrétních stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 86 676 274 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
 • IČO: 44992785
 • Poštovní adresa:
  Dominikánská 264/2
  60169 Brno
 • Název odboru: Odbor investiční a správy bytových domů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60053503

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sladkého 13
617 00 Brno
osobně v pracovní době Po-Pá 8:00-16:00 hod (2.patro, mč 213)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky