Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ, Kácení, přesázení a pěstební opatření stávajících dřevin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2021 01.03.2021 12:00
Kobližná 9 - oprava fasády parteru domu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.02.2021 03.03.2021 12:00
Kotlářská 11 - projektová dokumentace na opravu balkonů a části uliční fasády
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 24.02.2021 12:00
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu – BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 22.02.2021 09:00
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu – technický dozor investora
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 22.02.2021 09:00
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu – autorský dozor
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.02.2021 22.02.2021 09:00
Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2021 03.03.2021 23:59
Údržba tzv. volných neudržovaných ploch na území MČ Brno-střed
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2021 10.03.2021 10:00
Zajištění pravidelného servisu vzduchotechniky, klimatizace a kontroly těsnosti v budově Zelný trh 14-16, Brno
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2021 16.02.2021 12:00
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. – rekonstrukce školního hřiště - zpracování dokumentace pro provádění stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2021 15.02.2021 10:00
Vypracování prováděcí PD na opravu bytů – etapa Křenová, Koliště, Körnerova, Cejl.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2021 15.02.2021 12:00
Bayerova 5 - oprava střešní terasy nad divadlem
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2021 15.02.2021 10:00
Kobližná 13 – vyhotovení prováděcí PD na opravu stropní konstrukce
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2021 08.02.2021 12:00
Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu
podlimitní Příjem nabídek 12.01.2021 04.03.2021 10:00
Rybářská 9 - oprava bytu č. 11 a oprava a sloučení bytů č. 17 a 18
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.12.2020 15.01.2021 12:00
všechny zakázky