Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Podzemní kontejnery na tříděný odpad Brno-střed, lokalita ul. Smetanova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 19.08.2020 14:00
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – nástavba jídelny – zpracování PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.07.2020 18.08.2020 11:00
Oprava parterů - Joštova 3, Kobližná 9, Koliště 29, Květinářská 2 a Masarykova 14
podlimitní Příjem nabídek 28.07.2020 11.09.2020 10:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. – rekonstrukce ŠD v budově D
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2020 17.08.2020 14:00
Lidická 49 - oprava nebytového prostoru č. 101
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2020 04.08.2020 12:00
Bayerova 5 - zpracování PD na opravu terasy nad divadlem
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2020 03.08.2020 12:00
Oprava parterů – Květinářská 2, Koliště 29, Masarykova 14, Kobližná 9, Joštova 3 – zajištění technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2020 29.07.2020 12:00
Oprava parterů – Květinářská 2, Koliště 29, Masarykova 14, Kobližná 9, Joštova 3 – koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2020 29.07.2020 12:00
Webový portál ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.07.2020 23.07.2020 13:00
Revitalizace centrálního prostoru Nových sadů v Brně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.07.2020 27.07.2020 14:00
Pořízení samoobslužného platebního automatu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.06.2020 08.07.2020 14:00
Česká 14 - vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2020 26.06.2020 10:00
Mendlovo nám. 12 - oprava střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2020 07.07.2020 12:00
Oprava bytů - Lidická 8, byt č. 16, Lidická 15, byt č. 3, Lidická 32, byt č. 7, Lidická 32, byt č. 20
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2020 15.05.2020 12:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu bytů - etapa 2/2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.04.2020 13.05.2020 12:00
všechny zakázky