Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kamenná čtvrť 15a – demolice objektu v havarijním stavu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2023 06.10.2023 12:00
Kamenomlýnská 14 - oprava ZTI, zateplení soklu a oprava okapového chodníku
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 09.10.2023 10:00
Lidická 47 - vypracování stavebně technického průzkumu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2023 02.10.2023 12:00
Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
podlimitní Příjem nabídek 15.09.2023 18.10.2023 11:00
Kluziště v parku na Moravském náměstí 2023/2024 – doprava, montáž a demontáž
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2023 11.09.2023 10:00
Orlí 6 - oprava havarijního stavu části kanalizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2023 14.09.2023 10:00
Botanická 37, 39, 41, 43, 45, 45a - oprava ležaté kanalizace a přípojek
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2023 18.09.2023 12:00
Starobrněnská 7 - zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2023 12.09.2023 12:00
Lidická 49 - vypracování stavebně technického průzkumu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.08.2023 05.09.2023 12:00
Křídlovická 56–66 - modernizace výtahů
podlimitní Hodnocení 15.08.2023 08.09.2023 10:00
Vyhotovení PD na opravu bytů - etapa 05/2023
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2023 18.08.2023 12:00
Revitalizace vnitrobloku Bayerova - Botanická
podlimitní Vyhodnoceno 30.06.2023 29.08.2023 23:59
Masarykova 3 - oprava dvorní fasády
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2023 11.07.2023 12:00
Nákup serverů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2023 21.06.2023 10:00
Kobližná 8 – zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2022 06.12.2022 12:00
všechny zakázky