Veřejné zakázky Úřadu městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Úřad městské části Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o. objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2017 26.04.2017 14:00
Botanická 23 - oprava dvorní fasády včetně výplní otvorů, oprava štítu a modernizace výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.03.2017 02.05.2017 14:00
Údržba tzv. volných neudržovaných ploch na území městské části Brno-střed
podlimitní Hodnocení 22.03.2017 12.04.2017 10:00
Sušilova 8 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2017 05.04.2017 14:00
Křídlovická 61, 61a – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2017 12.04.2017 14:00
Multifunkční stroj na výpravnu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Hlinky 46, 46a - repase a výměna oken, rekonstrukce sklepů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2016 31.08.2016 14:00
Komplexní pojištění městské části Brno-střed na období 7/2016 - 6/2017
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2016 16.06.2016 14:00
Organizace architektonické soutěže – DĚTSKÉ CENTRUM – ul. Pivovarská
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.11.2015 25.11.2015 11:00
všechny zakázky