Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Konečného nám. 2 - přístavba výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2020 04.01.2021 12:00
MŠ Brno, Všetičkova 19, p.o. – výměna oken
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2020 11.12.2020 09:00
Koumes Kvído ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce odborné učebny Fy a CH
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2020 17.12.2020 10:00
Kounicova 43 - oprava bytů 1a, 1b
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 16.12.2020 12:00
Park Danuše Muzikářové - projektová dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2020 14.12.2020 10:00
Kontejnerové zázemí kanceláří a skladů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2020 07.12.2020 14:00
Realizace služeb a činností v rámci uskutečňování veřejně prospěšných prací v roce 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.11.2020 02.12.2020 12:00
Joštova 3, Květinářská 2 - oprava fasád a vstupů do domu
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 30.11.2020 12:00
Sušilova 8 - přístavba výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2020 07.12.2020 12:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Česká 14, Milady Horákové 1a a Kounicova 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2020 16.11.2020 12:00
MŠ Brno, Pšeník 18, p.o. – výměna oken a zateplení objektu I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2020 11.11.2020 14:00
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – nástavba jídelny – zpracování PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2020 04.11.2020 10:00
Jánská 16 - zpracování projektové dokumentace na opravu střechy, dvorní fasády a terasy k půdní vestavbě
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.10.2020 10.11.2020 12:00
MŠ Brno, Úvoz 57 – Výměna rozvodů dešťových odpadních vod - Oprava ploché střechy
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.10.2020 05.11.2020 11:00
Křenová 55 - oprava dvorních prostor domu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2020 09.11.2020 12:00
všechny zakázky