Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava bytů - Křídlovická 66 byt č. 8, Křídlovická 64 byt č. 4, Křídlovická 60 byty č. 3 a 14, Křídlovická 56 byt č. 15
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 05.06.2019 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o.– oprava výdejny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 27.05.2019 14:00
ŠJ Brno, Nádvorní 1, p.o. – oprava příjmové a expediční rampy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 27.05.2019 14:00
Kávéeska, p.o., Divadlo Polárka, Tučkova 34, Brno - výměna sedadel, úpravy sálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 20.05.2019 14:00
Dodávka terminálových stanic pro sociální odbor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2019 20.05.2019 14:00
MŠ Brno, Nádvorní 3, p.o. - rekonstrukce školní zahrady
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.04.2019 24.04.2019 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o., objekt Rašínova 3 – přebudování školnického bytu pro potřeby ŠD
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2019 24.04.2019 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o.– oprava střechy nad spojovacím krčkem
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2019 17.04.2019 14:00
Dodávka WiFi systému na MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2018 14.11.2018 14:00
Dodávka kompletního systému log managementu a systému vyhodnocení (SIEM)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2018 10.09.2018 14:00
Výzva k podání nabídky na dodávku licencí a aktualizaci DLP software
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2018 12.03.2018 14:00
Výzva k podání nabídky na dodávku sondy k monitorování síťových toků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2018 12.03.2018 14:00
Výzva k podání nabídky na rozšíření poštovního systému o archivaci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2018 12.03.2018 14:00
Výzva k podání nabídky na dodávku 2 ks serverů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2018 12.03.2018 14:00
Dodávka tonerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2017 17.08.2017 14:00
všechny zakázky