Veřejné zakázky Úřadu městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Úřad městské části Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. - výměna oken - 1. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2017 17.07.2017 14:00
Rekonstrukce bytů – Nádražní 4 – byt č. 14, 30, 46, 47, 48 a 49
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2017 26.07.2017 14:00
Bytový dům Orlí 9, rekonstrukce objektu
podlimitní Příjem nabídek 21.06.2017 08.08.2017 14:00
ÚDRŽBA ČISTOTY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A OSTATNÍCH PLOCH SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED - LOKALITA TZV. PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR
nadlimitní Hodnocení 08.06.2017 17.07.2017 14:00
Tonery do tiskáren
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2017 16.05.2017 14:00
Moravské nám. 12
podlimitní Hodnocení kvalifikace 11.05.2017 07.08.2017 11:30
Úvoz 118 - výměna oken a oprava fasád a střechy včetně zateplení
podlimitní Vyhodnoceno 03.05.2017 22.05.2017 14:00
Výběr provozovatele tepelných zdrojů pro MČ Brno-střed
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 02.05.2017 02.06.2017 12:00
Multifunkční stroj na výpravnu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2017 02.03.2017 14:00
Komplexní pojištění městské části Brno-střed na období 7/2016 - 6/2017
podlimitní Vyhodnoceno 01.06.2016 16.06.2016 14:00
všechny zakázky