Veřejné zakázky Statutárního města Brna, městské části Brno-střed

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
OPRAVNÉ PRÁCE 8 PŘÍSTŘEŠKŮ NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU, BRNO-STŘED, 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 28.08.2019 14:00
Kluziště na Moravském náměstí 2019/2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.08.2019 28.08.2019 14:00
Masarykova 14 – oprava parteru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2019 23.08.2019 12:00
Kobližná 15 - zřízení výtahu v domě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2019 23.08.2019 12:00
Kobližná 9 – oprava parteru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2019 23.08.2019 12:00
Křídlovická 61 – oprava ZTI
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2019 23.08.2019 12:00
Křížová 24 – oprava nebytového prostoru č. 101
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2019 30.09.2019 14:00
Joštova 3 – rekonstrukce parteru, vybudování nových vstupů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2019 23.08.2019 12:00
Nádražní 4 – kontrola PD, zajištění technického dozoru investora (TDS) a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2019 19.08.2019 12:00
Kluziště na Moravském náměstí - dodávka a montáž kontejnerů - 2x šatna, 1x pokladna
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.07.2019 05.08.2019 14:00
Körnerova 8, Cejl 35 - změna páry na horkou vodu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2019 02.08.2019 12:00
Bratislavská 36a –rekonstrukce VS - změna páry na horkou vodu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.07.2019 02.08.2019 12:00
Orlí 6 – projektová dokumentace opravy plynoinstalace
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2019 02.08.2019 12:00
Vypracování projektové dokumentace na opravu bytů: Česká 14 – byt č. 3, 4 a 7 a Kobližná 9 byt č. 10
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2019 02.08.2019 14:00
Metrologické ověření stávajících kompaktních měřičů tepla
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2019 19.08.2019 12:00
všechny zakázky