Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dominikánská 2, Měnínská 4 - zhotovení pasportu budov ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 20.04.2020 12:00
Nákup služebního osobního automobilu pro ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 08.04.2020 12:00
Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
podlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 01.04.2020 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016