Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení PD na opravu bytů - etapa 01/2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.03.2023 27.03.2023 12:00
Veřejná zakázka: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – letní občerstvení, dokončovací práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2023 27.03.2023 14:00
Údržba parkových ploch - část západ
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2023 07.04.2023 10:00
Kobližná 9 – oprava parteru domu
podlimitní Příjem nabídek 03.03.2023 27.03.2023 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016