Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Joštova 3 - přemístění HUP na stávající přípojce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2022 08.12.2022 12:00
Kobližná 8 – zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.11.2022 06.12.2022 12:00
Vypracování projektové dokumentace na opravu bytu č. 5, Hlinky 46, Brno
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.11.2022 07.12.2022 12:00
Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku
podlimitní Příjem nabídek 11.10.2022 05.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016