Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna klimatizací v serverovně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2020 03.06.2020 14:00
Nákup služebního osobního automobilu pro ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2020 02.06.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016