Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Portál občana ÚMČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 08.04.2020 14:00
ZŠ Brno, nám. Míru 3, p.o. – přestavba školnického bytu na školní družinu –
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 15.04.2020 14:00
PARK NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ - přípravná a realizační opatření zlepšující podmínky v kořenové zóně stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2020 26.03.2020 12:00
Výzva k podání nabídky na dodávku serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 18.03.2020 14:00
Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
podlimitní Zadáno 09.03.2020 01.04.2020 13:00
OPRAVNÉ PRÁCE 6 PŘÍSTŘEŠKŮ NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU, BRNO-STŘED, 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 25.03.2020 14:00
ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 09.03.2020 14:00
Lidická 49 - zajištění kontroly PD a technického dozoru stavebníka (TDS) na opravu NP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 20.02.2020 12:00
Zpracování komplexní projektové dokumentace na realizaci projektu REVITALIZACE BRNĚNSKÉHO BRONXU, BRONX II-Plácek před ubytovnou Pohoda (park Cejl-Vlhká)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 13.02.2020 14:00
Dodávka aktivních prvků do počítačové sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 30.01.2020 14:00
Nádražní 4 – výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 27.01.2020 12:00
MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 – celková rekonstrukce elektrorozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 05.02.2020 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, p.o. – rekonstrukce ŠD v budově D – zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 29.01.2020 14:00
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2020 22.01.2020 14:00
Dodávka kancelářského papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 17.01.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016