Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kadetka Žižkova - regenerace brownfieldu
podlimitní Zadáno 12.01.2021 04.03.2021 10:00
Uskladnění mobilního kluziště
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2020 05.01.2021 13:00
Tržnice Zelný trh 250/14 - 16 – statické posouzení objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2020 13.01.2021 12:00
MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4, p.o. - výměna PVC podlah
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020 14.12.2020 09:00
Konečného nám. 2 - přístavba výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 04.01.2021 12:00
MŠ Brno, Všetičkova 19, p.o. – výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 11.12.2020 09:00
Oprava bytu č. 18, Křídlovická 57
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2020 28.12.2020 12:00
Oprava bytu č. 5, Křížová 6, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2020 28.12.2020 12:00
Koumes Kvído ZŠ Brno, Horní 16, p.o. - rekonstrukce odborné učebny Fy a CH
podlimitní Zadáno 30.11.2020 07.01.2021 10:00
Kounicova 43 - oprava bytů 1a, 1b
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 16.12.2020 12:00
Kontejnerové zázemí kanceláří a skladů
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2020 07.12.2020 14:00
Realizace služeb a činností v rámci uskutečňování veřejně prospěšných prací v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 02.12.2020 12:00
Sušilova 8 - přístavba výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 07.12.2020 12:00
Oprava bytu č. 10, Pekařská 70, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2020 18.11.2020 12:00
Oprava bytu č. 17 v domě Václavská 3, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2020 18.11.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016