Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kotlářská 11 - oprava ZTI v domě
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 12.04.2023 12:00
Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku
podlimitní Zadáno 24.03.2023 27.04.2023 11:00
Veřejná zakázka: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – letní občerstvení, dokončovací práce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2023 27.03.2023 14:00
Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při opravě 3 bytů - Vídeňská 36, byt č. 2 a 12, Vinohrady 28 byt č. 5
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 13.03.2023 12:00
Údržba parkových ploch - část západ
nadlimitní Zadáno 06.03.2023 07.04.2023 10:00
Kobližná 9 – oprava parteru domu
podlimitní Zadáno 03.03.2023 27.03.2023 13:00
Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při opravě 2 bytů - Václavská 3, byt č. 5 a Rybářská 9, byt č. 14
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 13.03.2023 12:00
Oprava koupelen v bytech č. 28 a 33, Moravské nám. 14B
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 14.03.2023 13:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. – rekonstrukce školní jídelny - výdejny – zpracování dokumentace pro provádění stavby a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023 09.03.2023 10:00
MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. - zateplení budovy – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023 08.03.2023 10:00
Kobližná 9 – zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2023 01.03.2023 12:00
Vypracování projektové dokumentace na opravu bytu č. 5, Hlinky 46, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2023 06.03.2023 12:00
Tonery do multifunkčních tiskáren TA
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2023 13.02.2023 14:00
Tonery do multifunkčních tiskáren
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2023 13.02.2023 14:00
ŠJ Brno, Kounicova 30, p.o. – sanace šaten a přilehlého zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2023 09.02.2023 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016