Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veveří 71 - oprava ZTI v domě
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2023 03.05.2023 12:00
Pojištění motorových vozidel pro MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2023 21.04.2023 12:00
Revitalizace prostoru Tomešova - Trýbova, část A, vyhlídka
podlimitní Zadáno 03.04.2023 05.05.2023 23:59
Výměna stávajících vložek za vložky v systému centrálního klíče pro domy ve správě MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 13.04.2023 12:00
Nádražní 4 - projektová dokumentace na vybudování FVE
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 12.04.2023 12:00
Kotlářská 11 - oprava ZTI v domě
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2023 12.04.2023 12:00
Masarykova 6 - oprava dvorních fasád, dvora a nebytového prostoru vč. světlíku
podlimitní Zadáno 24.03.2023 27.04.2023 11:00
Veřejná zakázka: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora - rekonstrukce provozní budovy – letní občerstvení, dokončovací práce
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2023 27.03.2023 14:00
Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při opravě 3 bytů - Vídeňská 36, byt č. 2 a 12, Vinohrady 28 byt č. 5
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 13.03.2023 12:00
Údržba parkových ploch - část západ
nadlimitní Zadáno 06.03.2023 07.04.2023 10:00
Kobližná 9 – oprava parteru domu
podlimitní Zadáno 03.03.2023 27.03.2023 13:00
Zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) při opravě 2 bytů - Václavská 3, byt č. 5 a Rybářská 9, byt č. 14
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2023 13.03.2023 12:00
Oprava koupelen v bytech č. 28 a 33, Moravské nám. 14B
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 14.03.2023 13:00
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p.o. – rekonstrukce školní jídelny - výdejny – zpracování dokumentace pro provádění stavby a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023 09.03.2023 10:00
MŠ Brno, Úvoz 57, p.o. - zateplení budovy – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2023 08.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016