Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky na dodávku serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 18.03.2020 14:00
Zajištění údržby ploch silniční zeleně MČ Brno-střed
podlimitní Zadáno 09.03.2020 01.04.2020 13:00
OPRAVNÉ PRÁCE 6 PŘÍSTŘEŠKŮ NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU, BRNO-STŘED, 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2020 25.03.2020 14:00
Oprava bytů - Francouzská 20 byt č. 24 a Koliště 29 byt č. 14
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 20.03.2020 12:00
ŠJ Brno, Horní 16, p.o. – rekonstrukce kuchyně – zpracování projektové a zadávací dokumentace zakázky a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2020 09.03.2020 14:00
Zajištění servisu výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 28.02.2020 12:00
Lidická 49 - zajištění kontroly PD a technického dozoru stavebníka (TDS) na opravu NP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 20.02.2020 12:00
Vídeňská 11 - výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 12:00
Vídeňská 11 - koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 24.02.2020 12:00
Oprava bytů - Úvoz 61, byt č. 16, Úvoz 118, byt č. 11, Bayerova 7 byt č. 4 a Kounicova 42 byt č. 7
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 26.02.2020 12:00
Zpracování komplexní projektové dokumentace na realizaci projektu REVITALIZACE BRNĚNSKÉHO BRONXU, BRONX II-Plácek před ubytovnou Pohoda (park Cejl-Vlhká)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 13.02.2020 14:00
Oprava bytů - Česká 14 - byt č. 3, 4 a 7 a Kobližná 9 byt č. 10
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 19.02.2020 12:00
Dodávka aktivních prvků do počítačové sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 30.01.2020 14:00
Nádražní 4 – výběr příkazníka k zajištění zadávacího řízení na výběr zhotovitele
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 27.01.2020 12:00
MŠ ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4 – celková rekonstrukce elektrorozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 05.02.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 40 50  ››