Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Brno, Úvoz 57 - kácení a výsadba náhradní zeleně ve svahu
VZ malého rozsahu Zadáno 29.02.2024 18.03.2024 12:00
Stará 11 - pasportizace stávající budovy (informační model budovy)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2024 11.03.2024 09:00
Plynárenská 4 - pasportizace stávající budovy (informační model budovy)
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2024 08.03.2024 09:00
Plynárenská 4 - vypracování stavebně technického průzkumu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2024 11.03.2024 12:00
Oprava bytu – Rumiště 7, byt č. 3
nadlimitní Zadáno 21.02.2024 07.03.2024 09:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Moravské nám. 14 ab, b, Kounicova 1
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2024 06.03.2024 12:00
Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domech Václavská 7, Dvořákova 3, Kounicova 43
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2024 06.03.2024 12:00
Rozdělení a oprava bytu – Veveří 73, byt č. 3
nadlimitní Zadáno 19.02.2024 04.03.2024 12:00
Čištění dešťových žlabů, svodů, gajgrů a dešťových vpustí v bytových domech - rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.02.2024 05.03.2024 12:00
Bayerova 7 – projektová dokumentace k realizaci výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2024 20.02.2024 12:00
Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech pro MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2024 27.02.2024 12:00
Poskytování kominických služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2024 06.02.2024 12:00
Poskytování elektroinstalačních prací – rámcová dohoda
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2024 14.02.2024 12:00
Oprava bytů – Údolní 51 byt č.7 a Údolní 9 byt č.5
nadlimitní Zadáno 25.01.2024 22.02.2024 12:00
Úvoz 59, oprava bytu č. 22
nadlimitní Zadáno 25.01.2024 26.02.2024 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016