Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úvoz 16, Brno - vypracování prováděcí PD na opravu ZTI v domě a celkovou opravu bytů č. 1, 2, 3, 4 a 10
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2022 11:54:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,

byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 12.09.2022 do 12:00 hod.

S pozdravem

Iveta Němcová