Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o., objekt Sušilova 1 – rekonstrukce tělocvičny
Odesílatel Petra Ondrašíková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2022 12:41:43
Předmět Dodatečná informace č. 1

Dobrý den,
zasílám opovědí na níže uvedené dotazy.
- v PD ve výkresech jsou určeny skladby konstrukcí S1, S2, S3, ale nikde tyto skladby v dokumentaci nejsou popsány (pouze skladbu S1 jsme částečně -jen palubová podlaha objevili ve VV);

Tyto skladby jsou popsány v Detailech 01-03 – skladby podlah.

- v PD není řešena povrchová ochranná úprava palubové podlahy (nátěr), je zde řešeno jen lajnování na sporty;

Povrchová úprava je zamýšlena jako vysokopevnostní polyuretanový lak pro sportovní podlahy (transparentní s matným povrchem).

- v PD není řešen detail sloupků vč. kotvení pro volejbalovou síť, pouze na půdoryse je uvedeno, že budou volejbalové sloupky;

Sloupek bude kotven v horní části přes oc-závitovou tyč do stěny a ve spodní části potom do pouzdra v podlaze, viz obrázek příloha 1.

- v PD není řešen detail žebřin (rozměry, počet) a jejich kotvení;

Žebřiny jsou popsány ve výkaze výměr, kotveny přes L-profil a závitovou tyč na chemickou kotvu +

matice závit a podložka. Počet 3 ks, rozměr: 1x3m

- ve VV není uvedena dodávka a montáž konstrukcí pro basketbalové koše vč. košů a příslušenství;

Tyto konstrukce v současné fázi dodávaný nebudou a nejsou ani součásti rozpočtu.

- v PD v detailech pro kci košů není moc zřejmé, jak budou síťky pro ochranu oken v kci upevněny a napínány.

Sítě bude zavěšené na lanku, které je natáhnuté mezi ocelovými oky spojenými s rámem.


Přílohy
- D.1.1 5.01 Detail 01 - Skladba podlahy – tělocvična-sportovni podlaha_A4.pdf (117.22 KB)
- D.1.1 5.02 Detail 02 - Skladba podlahy – chodba-sportovni podlaha_A4.pdf (112.54 KB)
- D.1.1 5.03 Detail 03 - Skladba podlahy – sprchy-sportovni podlaha_A4.pdf (112.38 KB)
- příloha 1.jpg (96.00 KB)