Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace na opravu bytu č. 5, Hlinky 46, Brno
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2022 16:07:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,

v rámci VZMR s názvem: "Vypracování projektové dokumentace na opravu bytu č. 5, Hlinky 46, Brno" jsme obdrželi následující dotaz:

"Ve výzvě je na str. 2 uvedeno: Tato obnova bude prováděna na základě restaurátorského záměru, který bude součástí poskytnutých podkladů.

Chápu to správně, že restaurátorský záměr na vestavěné nábytky a další truhlářské prvky bude poskytnut zadavatelem před zahájením projekčních prací a tedy teď není součástí zadávací dokumentace a zhotovitel nezná rozsah záměru? Nebo má být restaurátorský záměr součástí podkladů, které v rámci PD odevzdá Zhotovitel?

Předem děkuji za odpověď."

Odpověď:
Restaurátorský záměr na vestavěné nábytky a další truhlářské prvky je hotov a nyní se zajišťuje závazné stanovisko na obnovu nábytku. Výše uvedené bude poskytnuto zadavatelem před zahájením projekčních prací.

S pozdravem

Iveta Němcová