Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace na opravu bytu č. 5, Hlinky 46, Brno
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2022 12:01:38
Předmět Doplnění

Vážení uchazeči,

z důvodu předání všech informací k zakázce doplňujeme v zadávací dokumentaci informace o zpracovaném restaurátorském záměru k nábytku v dotčeném bytě. Informace jsou z našeho pohledu nezbytné pro koordinaci stavebních prací v bytě s restaurátory. Restaurátorský záměr popisuje rozsah a způsob oprav vestavěného i volného nábytku. Dnes jsme obdrželi vyjádření z Národního památkového ústavu, že restaurátorský záměr je přípustný, proto tyto informace uveřejňujeme až dnes.
Z důvodu seznámení s novými podklady byla prodloužena lhůta pro podání nabídek do 12.12.2022 do 12hod.