Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Veveří 71 - oprava ZTI v domě
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2023 08:19:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,

v rámci VZMR s názvem: "Veveří 71 - oprava ZTI v domě" jsme obdrželi následující dotaz:

"Dobrý den,
prosíme o vysvětlení, zda položky v PR elektroinstalace mají být naceněny vč. materiálu a práce. Z PR to není zřejmé, nýbrž tam je ve většině případů popsaný jen materiál. Např. pol 1 Kabel CYKY-J 3x1,5 - dále není položka tahání kabelů apod.
Dále prosíme o vysvětlení položky 3 v PR Vedlejší a ostatní náklady.
Nezměřitelné práce. Tato položka má být oceněna hodinovou sazbou?
Děkujeme za spolupráci."

Odpověď:
1) ano, položky budou oceněny jako dodávka materiálu a práce (včetně všech souvisejících prací).

2) položka bude oceněna jako soubor všech souvisejících nezměřitelných prací (dle zkušeností Zhotovitele) a účtována dle skutečnosti.

S pozdravem

Iveta Němcová