Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální pohřby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2023 14:47:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

vizte přílohu této zprávy


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2.docx (46.49 KB)
- Příloha č. 1 - Technické podmínky – Soupis prací a služeb ve formátu EXCEL - OPRAVA 1. 6. .xlsx (21.90 KB)
- Příloha č. 2 - Obchodní podmínky - OPRAVA 1.6.docx (34.59 KB)