Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.10.2023 16:51:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uveřejňuje dodatečné informace - vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (175.77 KB)