Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2023 10:19:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,
Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Jeho text naleznete v příloze této zprávy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (304.62 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr - OPRAVA.xlsx (276.93 KB)