Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2023 13:27:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel Vám poskytuje bližší informace k plánovanému provedení zkoušky otryskání fasády, vizte přílohu.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (151.15 KB)