Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2023 21:21:21
Předmět Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace č. 4 - Zkouška otryskání fasády

Dobrý den,
Zadavatel Vám poskytuje video a fotodokumentaci o provedené zkoušce otryskání fasády z pátečního dopoledne. Nahrávka a všechny fotografické záznamy z průběhu zkoušky jsou k dispozici na tomto odkazu:

https://mmbonline-my.sharepoint.com/personal/stavby_brno-stred_cz/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fstavby%5Fbrno%2Dstred%5Fcz%2FDocuments%2FStarobrnenska%5F7%5Ffasada%2Fzaznam%5Ftryskani%5Ffasady&ga=1