Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.11.2023 15:05:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Dobrý den,

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Vysvětlení je v příloze této zprávy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 5.pdf (150.45 KB)