Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dominikánská 2 - udržovací práce na sociálním zázemí
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2023 06:28:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,

v rámci VZMR s názvem: "Dominikánská 2 - udržovací práce na sociálním zázemí" jsme obdrželi následující dotaz:

"Dobrý den,
v technické zprávě je uvedeno, že bude osazen nový ohřívač TUV 80 l, ale ve výkazu výměr není.
Děkujeme za informaci."

odpověď:
Ohřívač TUV 80 l není součástí plnění.

S pozdravem

Iveta Němcová