Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Orlí 5 - oprava parteru a uliční fasády
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2023 14:23:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek - vysvětlení je přílohou této zprávy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (150.41 KB)