Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2023 13:40:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6

Dobrý den,

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, vysvětlení je přílohou.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 6.pdf (150.42 KB)