Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2023 13:47:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 - OPRAVA

V předchozí zprávě byl dokument nedopatřením očíslován jako "Vysvětlení č. 7", ačkoliv jde v pořadí o vysvětlení šesté. Abychom předešli případným nedorozuměním, v příloze je uveřejněna oprava této chyby. Obsah Vysvětlení se nemění.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 6.pdf (150.41 KB)