Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2023 14:27:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8

Dobrý den,

Zadavatel Vám poskytuje vysvětlení ZD č. 8, vizte přílohu.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 8.pdf (207.43 KB)
- Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo - OPRAVA 24.11..docx (306.58 KB)