Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Orlí 5 - oprava parteru a uliční fasády
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.11.2023 09:28:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Dobrý den,

zadavatel uveřejňuje vysvětlení ZD č. 3, jeho text je v příloze.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (168.76 KB)