Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Starobrněnská 7 – oprava uliční fasády a vstupní chodby
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM, s.r.o. [IČO: 26262525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2023 16:59:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9

Dobrý den,

Zadavatel Vám poskytuje vysvětlení ZD č. 9, vizte přílohu.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 9.pdf (159.30 KB)
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – OPRAVA 20. 12. 2023.xlsx (300.08 KB)