Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní a rekreační areál Kraví Hora, Brno - rozdělení technologie bazénů
Odesílatel Petra Ondrašíková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2024 11:57:04
Předmět Odpověď na dotaz č. 1 č. 2

Dotaz č. 1
Součástí výkazu výměr, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, je mj. i položka:
 Armaturní systém k filtru-5-ti ventilová souprava bez podpěrné konstrukce d100, automatické
ventily, ovládací skříň
U této položky je však špatně nastavený součtový vzorec a celková cena za tuto položku není tak
započítána do celkové ceny díla.
Žádáme Zadavatele, o úpravu a kontrolu výkazu výměr.

Dobrý den, ano byla zde chyba v součtovém vzorci a již je to opraveno. Viz příloha nový výkaz výměr.

Dotaz č. 2
Výkaz výměr, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, obsahuje mj. i tyto oddíly:
 Potrubí, armatury, tvarovky
 Doplnění elektro
 Výkony
Při kontrole jsme zjistili, že celkový součet jednotlivých položek každého oddílu je započítáván do
celkové ceny za provedení díla 2 x.
Žádáme Zadavatele, o úpravu a kontrolu výkazu výměr.

Odpověď dotaz č.2:
Ano již bylo opraveno - viz nový VV.


Přílohy
- BT výkaz výměr_oprava pro EZAK.xlsx (26.31 KB)