Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Plynárenská 4 – zpracování žádosti o dotaci
Odesílatel Iveta Němcová
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.06.2024 13:25:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,

v rámci VZMR s názvem: "Plynárenská 4 – zpracování žádosti o dotaci" jsme obdrželi následující dotaz:

"Dobrý den,
v zadávací dokumentaci je v bodu 7.1 uvedeno, že má být doložen podepsaný krycí list nabídky, ten je přílohou ZD.
Dále je zde uvedeno: "v případě, kdy je uchazeč plátcem DPH bude uvedena cena bez DPH a slovně uvedena sazba DPH (základní sazba)".
V poskytnutém vzoru lze ale vyplnit pouze modrá pole, prostor pro uvedení slovní sazby DPH zde není. Lze slovní vyjádření nahradit použitím vzoru nebo je třeba za krycí list umístit ještě informaci se slovním vyjádřením sazby DPH?

Předem děkuji za odpověď."

Odpověď:
Použití vzoru krycího listu je dostačující, není nutné informaci se slovním vyjádřením sazby DPH doplňovat na jinou listinu.

S pozdravem

Iveta Němcová