Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Bratislavská 40 – projektová dokumentace na opravu části domu
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2016 16:13:45
Předmět Výzva k podání cenové nabídky

Vážení,

touto cestou Vás vyzýváme k podání cenové nabídky.
V příloze přikládáme "Výzvu", která je současně uveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.stred.brno.cz/contract_display_771.html
Na profilu zadavatele jsou také volně ke stažení všechny přílohy, které jsou zapotřebí pro zpracování a podání cenové nabídky.
S pozdravem


Přílohy
- Bratislavska_40_vyzva.pdf (589.92 KB)