Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úvoz 118 – projektová dokumentace na výměnu oken a opravu fasád a střechy včetně zateplení a následná inženýrská činnost
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.04.2016 08:44:38
Předmět Výzva k podání cenové nabídky - PD Úvoz 118

Vážení,

touto cestou Vás vyzýváme k podání cenové nabídky.
V příloze přikládáme "Výzvu", která je současně uveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.stred.brno.cz/contract_display_800.html
Na profilu zadavatele jsou také volně ke stažení všechny přílohy, které jsou zapotřebí pro zpracování a podání cenové nabídky.
S pozdravem


Přílohy
- vyzva.pdf (691.17 KB)