Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Václavská 15 – projektová dokumentace na stavební úpravy dvora a společných částí domu a následná inženýrská činnost
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2016 14:30:15
Předmět Výzva k podání cenové nabídky - PD

Vážení,

touto cestou Vás vyzýváme k podání cenové nabídky.
V příloze přikládáme "Výzvu", která je současně uveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.stred.brno.cz/contract_display_818.html
Na profilu zadavatele jsou také volně ke stažení všechny přílohy, které jsou zapotřebí pro zpracování a podání cenové nabídky.
S pozdravem


Přílohy
- vyzva.pdf (632.69 KB)