Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekty školiček - rekonstrukce učeben a sociálního zařízení - zpracování zadávací a prováděcí dokumentace zakázky
Odesílatel Petra Ondrašíková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2016 10:30:32
Předmět Výzva

Předmětem díla jsou projektové činnosti. Jedná se o zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele rekonstrukce učeben, kabinetů, sociálního zařízení, šaten, opravy části areálové kanalizace a související plochy a dokumentace pro provádění stavby vč. autorského dozoru po dobu stavby. Objekty školiček jsou součástí ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o.


Přílohy
- Výzva k podání cenové nabídky.pdf (334.57 KB)