Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Brno, Skořepka 5, p.o. – sanace vlhkého zdiva
Odesílatel Petra Ondrašíková
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2016 11:00:53
Předmět Výzva

Předmětem díla je sanace vlhkého zdiva a podlah celého objektu. Bude odstraněna omítka v soklové části obvodového zdiva a dřevěné obklady a omítky v interiéru. Zdivo bude následně opatřeno sanačními omítkami. V celém rozsahu objektu budou odstraněny stávající podlahy a bude provedena celoplošná hydroizolace všech podlah. Obvodové zdivo ve dvoře bude do úrovně základové spáry opatřeno drenáží, která bude svedena do stávající kanalizace. Při provádění sanačních prací budou dodrženy předepsané technologické postupy.
Práce budou probíhat za provozu - mateřská škola má prázdninový provoz od 01.07. do 15.07.2016.


Přílohy
- Výzva k podání cenové nabídky - E-ZAK.pdf (354.71 KB)