Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vachova 4 – oprava ZTI
Odesílatel Petr Pacal
Organizace odesílatele Statutární město Brno, městská část Brno-střed [IČO: 44992785]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2016 13:33:18
Předmět Výzva k podání cenové nabídky - oprava ZTI

Vážení,

touto cestou Vás vyzýváme k podání cenové nabídky na stavební práce.
V příloze přikládáme "Výzvu", která je současně uveřejněna na profilu zadavatele:
https://zakazky.stred.brno.cz/contract_display_920.html
Na profilu zadavatele jsou také volně ke stažení všechny přílohy, které jsou zapotřebí pro zpracování a podání cenové nabídky.
S pozdravem


Přílohy
- Vachova_4_vyzva.pdf (562.14 KB)